Hướng dẫn thanh toán

Khi mua hàng khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của chúng tôi.