Hướng dẫn thanh toán

Bạn có thể thanh toán bằng:

  • Tiền mặt;
  • Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

Cảm ơn.