Để đáp ứng nhu cầu nông sản sạch của khách hàng trên khắp cả nước. OdiFood mong muốn hợp tác với bạn – đại lý, nhà phân phối ở các tỉnh thành của Việt Nam.

OdiFood mong muốn hợp tác với bạn dựa trên tinh thần đôi bên cùng có lợi, hỗ trợ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh, bền vững lâu dài.

1. Chính sách chung

  • Tạo dựng mối quan hệ hợp tác bền vững và lâu dài dựa trên các cam kết và mục tiêu lâu dài.
  • Hợp tác vì lợi ích công bằng cho đôi.
  • Chính sách hỗ trợ đồng đều và hợp lý cho tất cả đại lý.
  • Cam kết bảo vệ tối đa cho đại lý trước những biến động của thị trường.

2. Chính sách giá đại lý

  • Căn cứ vào kết quả mua hàng và các cam kết hợp tác khác, đại lý sẽ được hưởng chính sách giá dành cho cấp đại lý tương ứng.
  • Chính sách giá được xây dựng để đảm bảo tính cạnh tranh cũng như tối đa lợi nhuận cho đại lý.
  • Trong trường hợp giảm giá bán, đại lý được bảo vệ giá đối với những mặt hàng đang tồn tại trong kho.

Để hợp tác với OdiFood, xin vui lòng liên hệ: