Để mua hàng / mở đại lý, bạn có thể liên hệ với OdiFood theo 2 cách sau:

Cách 1: Đặt mua hàng online trực tiếp trên website của OdiFood tại địa chỉ www.odifood.com

Cách đặt hàng trên website OdiFood.com

Cách 2: Gọi đến 2 số điện thoại bên dưới hoặc nhắn tin qua fanpage của OdiFood: